Arken vid Skrotsund

Munfull vatten

startmöte

Törsten

har plågat oss länge, vi förlorade 2 i förra veckan. De slutade bry sig
och bara lade sig ner redo att dö. I hopplöshetens skugga steg vår ledare Olli fram
och utrustade en expedition mot Renverket som ryktas finnas norr om oss.

Vorhan tillsammans med Nagga, Lambda, Erden och Grits begav sig ut på den farliga
resan. 

2 veckor senare har vi fortfarande inte hört något och törsten har blivit akut. I ett desperat
försök att antingen undsätta Vorhan eller fortsätta mot Renverket skapades en ny  expedition
med Hector och Conny tillsammans med Silas, Lenny och Plonk.

Resan

Resan norrut längs kusten gick genom lätt vegetation och mindre ruiner utan större röta
under 2 dagar. Förutom mindre djur var händelslös och framåt kvällen nåddes Sektor G27
vilken till stor del bestod av en grönaktig sjö med en större ö i mitten.
Hector och Conny sökte runt sjön och hittade spår på att folk hade varit i sektorn.

Resten av gruppen vaktade det stora byggnadskomplexet utan att se någon aktivitet förutom
en stor fågel som verkade landa högst uppe på skorstenen. Efter en kortare överläggning bestämdes
det att alla skulle smyga över den grunda sjön under natten.

Comments

cerfirm cerfirm

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.