Arken vid Skrotsund

Vattnet vid färdens ändelse

24W34.4

Vattnet kanske inte flödar i Arken men vi har åtminstone mer än vad vi hade för en vecka sedan. 2 gånger har ett team dragit flottar längs med kusten upp till Renverket och kommit tillbaka med vatten som inte smakar. 

Vi har dock mindre krubb och även om vi har försökt få till mer jakt så hjälper inte det när det inte finns mer djur i Arkens närhet. Fisk kan vara lösningen men det fungerar inte att använda flottar på djupt vatten, monster i djupet, rejserstormar eller bara vanliga vågor gör det för farligt. 

 Där var ett möte igår; Olli, Argen och Illmar var närvarande kom ut ifrån mötet tillsammans medans Nafta kom ut själv och såg märkbart irriterad ut. Frågan är om den gamle orkar gå mellan ytterligare en gång eller om det nu på riktigt kommer grupper inom Arken.
— Orr 

 

Comments

cerfirm cerfirm

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.