Hector

Description:
Egenskaper
Grundegenskaper Värde Färdigheter Värde
Styrka 3 Kämpa På(STY)
Kyla 5 Ta Krafttag (STY)
Skärpa 4 Slåss (STY) 1
Känsla 2 Smyga (KYL) 2
Fly (KYL) 1
Skjuta (KYL) 1
Speja (SKP) 1
Förstå sig på (SKP) 1
Känna Zonen (SKP) 1
Genomskåda (KNS)
Manipulera (KNS)
Vårda (KNS)
Leda Vägen (SKP) 2
Mutationer
Sprinter
Talanger
Rötnos
Utrustning Antal
Krubb 3
Vatten 7
Patroner 6
Skrotgevär
Rustning Skyddsvärde
Vapen Bonus Skada Räckvidd Övrigt
Skrotgevär +1 2 Lång
Bio:

Hector

Arken vid Skrotsund cerfirm Hector