plonk

Description:
Egenskaper
Grundegenskaper Värde Färdigheter Värde
Styrka 2 Kämpa På(STY)
Kyla 4 Ta Krafttag (STY)
Skärpa 5 Slåss (STY)
Känsla 2 Smyga (KYL) 1
Fly (KYL) 1
Skjuta (KYL) 2
Speja (SKP)
Förstå sig på (SKP) 3
Känna Zonen (SKP)
Genomskåda (KNS)
Manipulera (KNS)
Vårda (KNS)
Meka (SKP) 3
Mutationer
Fyrarmad
Mänsklig Planta
Talanger
Reparatör
Utrustning Antal
Krubb 1
Vatten 4
Patroner 11
Skrotpistol 1
Rustning Skyddsvärde
Vapen Bonus Skada Räckvidd Övrigt
Skrotpistol +1 2 Kort
Bio:

plonk

Arken vid Skrotsund cerfirm cerfirm