Conny

Description:
Egenskaper
Grundegenskaper Värde Färdigheter Värde
Styrka 4 Kämpa På(STY) 1
Kyla 4 Ta Krafttag (STY) 1
Skärpa 3 Slåss (STY) 2
Känsla 2 Smyga (KYL) 1
Fly (KYL) 1
Skjuta (KYL)
Speja (SKP) 1
Förstå sig på (SKP)
Känna Zonen (SKP) 2
Genomskåda (KNS)
Manipulera (KNS)
Vårda (KNS)
Leda Vägen (SKP) 1
Mutationer
Luxvarelse
Pyrokinesi
Talanger
sakletare
Utrustning Antal
Krubb 1
Vatten 6
Patroner 1
Skrotpistol 1
Skrotkniv 1
Rustning Skyddsvärde
Vapen Bonus Skada Räckvidd Övrigt
Skrotpistol +1 2 Kort
Bio:

Conny

Arken vid Skrotsund cerfirm wyrmer