Boris

Description:

Ansikte: Slitet och utmärglat
Kropp: Fläckig hy, senig
Klädsel: Rock med huva

Egenskaper
Styrka 3
Kyla 4
Skärpa 2
Känsla 5

Färdigheter
Kämpa på (STY)
Slåss (STY)
Ta Krafttag (STY)
Smyga (KYL) 1
Fly (KYL)
Skjuta (KYL)
Speja (SKP)
Förstå sig på (SKP) 2
Känna Zonen (SKP) 2
Genomskåda (KNS) 1
Manipulera (KNS) 1
Vårda (KNS) 1
Inspirera (KNS) 2

Mutationer
Sporsäckar

Talanger
Artist

Utrustning
Krubb 3
Vatten 2
Sprit 2
Patroner 2

Rustning

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Slagträ +2 1 Armslängd

Bio:

Boris

Arken vid Skrotsund cerfirm daglallaren